Metaalunievoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn op al onze offertes,leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing de algemene Metaalunievoorwaarden gedeponeerd onder nr 1501/91 ter Griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

Download hier de meest recente versie van de Metaalunievoorwaarden