Stralen

Stralen is essentieel voor de opbouw en duurzaamheid van het coatingsysteem.

Door doelmatig stralen verwijdert De Back walshuid, corrosie en verfrestanten van metalen objecten en voorziet het materiaal van het juiste ankerprofiel teneinde een goede hechting van de coating te bewerkstelligen . De Back handhaaft de zweedse normSIS-05 59 00, waaraan de ISO 8501-1 is toegevoegd, in de stralersbranche beter bekend als de SA codes. (SA2, SA2½, SA3 )

Afhankelijk van het te bewerken materiaal wordt een
metalisch- of niet metalisch straalmiddel toegepast ;

Staalgrit is het standaard recyclebaar straalmiddel voor stalen materialen voorzien van walshuid en verfresten

Staalshot wordt gebruikt voor fabrieksstaal welke machinaal gestraald kan worden

Vasilgrit wordt gebruikt voor sterk verontreinigd materiaal of aanstralen van verzinkt materiaal

Glasparels worden gebruikt voor RVS materialen of indien er zeer fijn gestraald dient te worden waarbij de inslag(ruwheid) tot een minimum wordtbeperkt

stralen